Privacyverklaring

Privacy Statement La vie de Stephanie

 

La vie de Stephanie, gevestigd aan Lage Klompweg 22, 1383 PM Weesp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Lage Klompweg 22
1383 PM Weesp
+31642760698
https://www.laviedestephanie.nl

Stephanie van Elven is de Functionaris Gegevensbescherming van La vie de Stephanie. Zij is te bereiken via info@laviedestephanie.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk

La vie de Stephanie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Voornamelijk als je een reactie achterlaat op één van mijn blogposts.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser e apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@laviedestephanie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

La vie de Stephanie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Reageren op blogposts. Om te kunnen reageren op een blogpost heb ik een naam die je opgeeft, een emailadres en eventueel een website nodig. Ook kan je reageren met een WordPress of Facebookaccount. Ik doe niks met de informatie die ik hiermee ontvang, maar om te kunnen reageren heb ik ze wel nodig.
 • Winacties. Indien je meedoet aan een winactie en wint, vraag ik naast bovenstaande gegevens ook je adresgegevens. Deze verwijder ik nadat de prijs is opgestuurd of ik het adres heb doorgegeven aan het bedrijf die de prijs weggeeft.
 • La vie de Stephanie analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • La vie de Stephanie volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Het analyseren en volgen van jouw surfgedrag gaat op de volgende manieren:

 • Cookies
  • La vie de Stephanie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. La vie de Stephanie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en dat jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en eventueel advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en hebben ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
  • Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wil je hier meer over weten, kijk dan op de website van veilig internetten.
  • Daarnaast maak ik in sommige blogposts (meestal reviews) gebruik van affiliate programma’s, momenteel alleen van Bol.com. Deze plaatsen ook cookies. Zo krijg ik een percentage aan inkomsten wanneer je via mijn blog naar de betreffende webshop gaat en iets aanschaft. Dit kost jou niets extra’s, maar helpt mij in de kosten van mijn website.
 • Google Analytics.
  • Om te weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken (zoals hoeveel mensen mijn website bezoeken, welke blogposts worden gelezen en hoeveel tijd er wordt besteed op mijn website, wie mijn doelgroep is) maak ik gebruik van Google Analytics. Met deze informatie kan ik mijn website verbeteren. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst.
  • De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor mij. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden.
  • Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
 • Sociale media. La vie de Stephanie heeft buttons opgenomen om blogposts of pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram of Pinterest. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar zelf geen invloed op. Je kunt ervoor kiezen deze buttons niet te gebruiken en/of de cookies via je internetbrowser te verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

La vie de Stephanie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat ik daartussen zit.
La vie de Stephanie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Windows: besturingssysteem laptop
 • WordPress: mijn website draait op WordPress. Mocht je een reactie achterlaten dan wordt je naam, email, IP-adres en eventueel website opgeslagen op WordPress.
 • Antagonist: hostingprovider. Hierop heb ik mijn website gehost.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

La vie de Stephanie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Gegevens Bewaartermijn Reden
Achterlaten reactie blog Tot ik mijn blog verwijder of op verzoek Leesbaarheid en volledigheid van mijn blog
Adresgegevens voor winactie Zodra de prijs is verstuurd verwijder ik deze gegevens Na het versturen van de prijs heb ik deze gegevens niet meer nodig
Verzamelde gegevens via Google Analytics 2 jaar Eventuele samenwerkingspartners vragen soms om informatie als bezoekersaantallen. Daarvoor heb ik graag een overzicht van de afgelopen 2 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

La vie de Stephanie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. La vie de Stephanie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door La vie de Stephanie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@laviedestephanie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

La vie de Stephanie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via Contact Autoriteit Persoongegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

La vie de Stephanie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@laviedestephanie.nl